หลวงพ่อโต(วัดหน้าพระธาตุ)        
คำอธิบาย: http://www.prauttaradit.com/photoa/223810คำอธิบาย: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAD64Hqok9X8cJ4R0MXV1AS9QaMUI2jiR4FXxgV0JnYF8UHkVw 

IMG0309A.jpg

สิ่งศักด์สิทธ์ คู่บ้านคู่เมืองพิชัย ที่ชาวพิชัยเคารพอีกหนึ่งสิ่งก็คือ หลวงพ่อโต อันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุมากกว่าพันปีที่ วัดหน้าพระธาตุ  ซึ่งหลวงพ่อโตองค์นี้ ตั้งอยู่ที่บ้านหน้าพระธาตุ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามตำนานกล่าวไว้ว่า สร้างโดยพระยาโคตรบอง เมื่อปี 1470 แล้วให้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ มาสถิตไว้ที่เมืองพิชัย  แล้วได้สร้างพระประติมากรองค์ใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 9 เมตร ประดิษฐานทางด้านหน้าพระธาตุเจดีย์  ซึ่งเป็นวัดที่มีวัตุโบราณสถานสำคัญมากมาย และประชาชนทั่วไป ให้ความเคารพนับถือและมาสักการะไม่ขาดสาย

                            เจดีย์เก่าที่วัดหน้าพระธาตุ  ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต  เป็นหลักฐานเพียงแห่งเดียวที่แสดงว่าเมืองพิชัยเก่าจริง นับพันปีทีเดียว วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ในตัวเมืองพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นวัดโบราณที่เป็นที่ประดิษฐาน พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  และพระพุทธรูปหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอพิชัย ปัจจุบันวัดหน้าพระธาตุได้สร้างวิหารปราสาทจตุรมุขห้ายอดคลุมพระพุทธรูปหลวง พ่อโตและรอยพระพุทธบาท เป็นสถาปัตยกรรมทรงปราสาทแห่งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในกำแพงเมืองพิชัย เป็นที่เคารพกราบไหว้ของมหาชนมานับพันปี


ภายในด้านข้าง มีรอยพระพุทธบาทจำลอง
และอีกด้านมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้วยครับ

 

 

 

 

 


ในวัดบริเวณด้านหน้าวิหาร มีฤาษีนั่งอยู่ด้วยครับ แต่เป็นรูป 
ปั้นแบบฝีมือช่างชาวบ้านที่ปั้นแทรกระหว่างช่องว่างของต้นไทร

 

 

 

 

 

   


ภายในบริเวณลานกว้างที่มีต้นไม้ใหญ่
ทำให้มีความร่มรื่น