ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddinng)

เรื่อง ประกาศผู้ชนพการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนพการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหน้าพระธาตุ 2 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์