ข้อบัญญัติประจำปี

-ข้อบัญญัติ เรื่่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560

-ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561

- ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

-ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

-ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563