> อบต.ในเมือง อ.พิชัย

ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบบุคลากร

สถานที่ท่องเที่ยว

หลวงพ่อโตวัดหน้าพระธาตุ

 

รายการทีวี
  

Home


คณะผู้บริหาร

 

เขตพื้นที่
 

ติดต่อเราเว็บบอดร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
นายธนาศิต สุจาจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •    กิจกรรมเด่นปี 2559.

     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2559
     
26 มิถุนายน 2559 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
     กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุในวันสงกรานต
     
     

     ************************************************************************

  •   ข่าวประชาสัมพันธ์

   
    การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องถิ่น   
    แจ้งประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์
    การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของกระบวนการบริหารประชาชน
    กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ในเมือง
    แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีป้าย
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
    
     
         
    

***********************************************************************

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอรับบริการขุ้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการฯ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
     แบบขอใช้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง (รถบรรทุกน้ำ/รถกู้ชีพกู้ภัย)   
     แบบขอความอนุเคราะห์กำลัง สมาชิก อปพร.
     แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     แบบคำขอรับการสงเคราะห
     แบบขอความอนุเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน   
     แบบหนังสืออุทิศทรัพย์สินให้แก่ อบต.ในเมือง เพื่อเป้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตัวอย่าง
     แบบขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.ในเมือง  
     ขออนุญาตฆ่าสัตว
     แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข ตัวอย่าง
     แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหน้า2 ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2
     แบบฟอร์มรับ
ข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็น ตัวอย่าง
แบบฟอร์มคำขอทั่วไปตัวอย่าง
    

**********************************************************************