ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

ทำเนียบบุคลากร

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

รายการทีวี
   

Home


คณะผู้บริหาร

 

เขตพื้นที่
 

ติดต่อเราเว็บบอดร์

 นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
นายศุภกร รินพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กิจกรรมเด่น2557

     งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย
     การแข่งขันกีฬาตำบลในเมืองสื่อสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 16
     กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุในวันสงกรานต
     โครงการบัณฑิตน้อย ปี 2557 อบต.ในเมือง
     โครงการอบรมเยาวชนพลังแผ่นดิน
    
   

     ************************************************************************

 

  ข่าวประชาสัมพันธ 2557

   
     การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้อง
     การสำรวจ การซ่อม และการสร้างภาชนะเก็บน้ำ
     แจ้งประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์
     สำนักงานจัดหางานอุตรดิตถ
     นัดพบแรงงาน
     ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว
     การใช้น้ำอย่างประหยัด
    
     
         
    

***********************************************************************

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอรับบริการขุ้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการฯ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
     แบบขอใช้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง (รถบรรทุกน้ำ/รถกู้ชีพกู้ภัย)   
     แบบขอความอนุเคราะห์กำลัง สมาชิก อปพร.
     แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     แบบคำขอรับการสงเคราะห
     แบบขอความอนุเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน   
     แบบหนังสืออุทิศทรัพย์สินให้แก่ อบต.ในเมือง เพื่อเป้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตัวอย่าง
     แบบขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.ในเมือง  
     ขออนุญาตฆ่าสัตว
     แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข ตัวอย่าง
     แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหน้า2 ตัวอย่าง1 ตัวอย่าง2
     แบบฟอร์มรับ
ข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็น ตัวอย่าง
แบบฟอร์มคำขอทั่วไปตัวอย่าง
    

**********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมลล์ aapiiwongngam@yahoo.com
http://www.naimuangsao.go.th

ผู้ดูแล http://www.naimuangsao.go.th นายศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

พัฒนาระบบ นางสาวอภิญญา อภิวงค์งาม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว /ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ในเมือง
                                                                                                                             

Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication