นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
นายธนาศิต สุจาจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
    

    
    ติดต่อเราี่ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
                     

                  

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

69/2 หมู่ 4 อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19

 


http://www.naimuanphichai@gmail.com

ตู้รับแสดงความคิดเห็น

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


☺--------------------------------

By Google.com


   
  ☻---------------------☻


ข่าวอีกมากมาย คลิก!!
 ☺------------------------------------☺


องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18
http://www.naimuanphai@gmail.com

                                                                                                                               
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication