สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด จำนวน ๔ โครงการ
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องพ่นฝ่อยละเอียด ulv
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเตาเผาขยะไร้มลพิษพร้อมติดตั้ง

     สรุปผล เรื่องประกาศราชชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านวังพะเนียด สถานีสูบน้ำบ้านวังพะเนียด

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านวังพะเนียด
      สอบราคาโครงการก่อสร้า้งห้องน้ำ-ห้องส้วม/สร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน
     สอบราคาโครงการก่อสร้า้งห้องน้ำ-ห้องส้วม/สร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

     
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านในเมือง
     ประกาศสอบราคา 5 โครงการดังนี้ รายละเอียดด้านในครับ

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสร้างถนน คสล. 2 โครงการ
     สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาสร้างถนน คสล. 2 โครงการ
     สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังหมู่1/2/3 3 โครงการ

     
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังหมู่4/5/6 3 โครงการ
     สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังหมู่ 7/8 3 โครงการ

   สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังหมู่ 9 3 โครงการ
     lสอบราคาก่อสรา้งถนนคสล.บ้านวังพะเนียด

     สอบราคาจ้างถนน คสล.บ้านหัวค่าย

 

 

 

** คลิ๊กลิงค์แล้วกรุณารอสักครู่ระบบกำลังทำงาน ขอบคุณครับ**
          
   

         

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมลล์ saw2408@yahoo.com
http://www.naimuangsao.go.th

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication