**************ปีงบประมาณ 2560 **************

     ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านวังพะเนียดหมู่ที่5 บ้านวังพะเนียด

 โครงการ ขยายเขตท่อเมมจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านในเมือง หมู่ที่3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

โครงการขยายเขตท่อต่อเมมจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านวังพะเนียด ม.5 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

ประกาศอบต.ในเมือง ผลการสอบราคาโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลในเมืองและ หมู่ 5 บ้านวังพะเนียด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

ประกาศอบต.ในเมือง เรื่อง การให้เช่าสาธิตการตลาด โดยวิธีประมูล

ประกาศอบต.ในเมือง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกละวาน หมู่ 6 บ้านคลองละวาน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 

ประกาศอบต.ในเมือง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คน ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์


************** ปีงบประมาณ 2561 **************

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

 

          
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ 18-19 หรือทางอีเมลล/www.naimuangphichai@gmail.com
http://www.naimuangphichai.go.th

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication