นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
นายธนาศิต สุจาจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
    

    
     ทำเนียบบุคคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
   

    
             
ณะผู้บริหาร กองการศึกษาและวัฒนธรรม
มาชิกสภา   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัด    
 กองคลัง       
 กองช่าง      
 
     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      


☺--------------------------------

By Google.com


   
  ☻---------------------☻
ข่าวอีกมากมาย คลิก!!
 ☺------------------------------------☺


องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 69/2 อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5545-6189 โทรสาร 0-5545-6189 ต่อ18
http://www.naimuangphichai@yahoo.com

                                                                                                                               
Coppyright by webmaster@2009 StarOA&Communication