ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสนามฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bitding)

- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหน้าพระธาตุ 2 ตำบลในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bitding)

- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียดุ 5 ตำบลในเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bitding)